Toolkits voor publiekscommunicatie

De toolkit voor publiekscommunicatie is bedoeld voor iedereen die voorlichting geeft over leefstijl ziekte en zorg. De aanbieders van de informatie in de toolkits willen hiermee het gebruik van consistente en correcte communicatiemiddelen over ziekte en zorg stimuleren. De inhoud van de toolkits bestaat uit kant-en-klare voorlichtingsproducten of halffabricaten. De informatie is afkomstig van het RIVM en partners in de publieke gezondheid.

Er is een nieuwe website voor de toolkit. Op deze pagina staan alle onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. Het communicatiemateriaal is eenvoudig te downloaden en te gebruiken bij publieksvoorlichting over gezondheid. Kijk nu op rivmtoolkit.nl 

screenshot nieuwe website 

Gebruik

Het communicatiemateriaal is eenvoudig te downloaden en te gebruiken bij publieksvoorlichting over gezondheid.

Rechten en plichten

Iedereen die zich bezighoudt met gezondheid en communicatie, kan gebruikmaken van de communicatietoolkits. Het materiaal is eenvoudig te downloaden, en soms te bestellen.
Ook kunnen gebruikers op veel materialen de eigen corporate signatuur aanbrengen, zoals logo en adresgegevens. Wel dient er in ieder eindproduct een disclaimer vermeld te worden. Kijk per toolkit welke disclaimertekst van toepassing is! Bovendien is het niet toegestaan om in (de inhoud van) toolkitproducten veranderingen aan te brengen, tenzij daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiertoe contact opnemen met de coordinator van de toolkits via toolkits@rivm.nl

Door wie?

De materialen in de toolkit zijn ontwikkeld door of in samenwerking met het RIVM.

Een aantal onderwerpen worden door partnerorganisaties beheerd en via hun eigen website ontsloten.

Dit betreft de onderwerpen:

  • Gehoorschadepreventie (Centrum Media en Gezondheid, Nationale Hoorstichting)
  • Kijk op diabetes (Diabetesfederatie)
  • Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht (GGD Amsterdam en het Nederlands Instituut Sport en Bewegen) 
  • Seksuele Gezondheid (Sense.info, Soaaids Nederland)
  • Veilig groot worden (Veiligheid.nl)
  • Zwanger worden (College Perinatale Zorg)
Contactinformatie is te vinden op http://rivmtoolkit.nl/Contact

Een overzicht van de samenwerkende organisaties is te vinden op rivmtoolkit.nl/Over_de_toolkit

Home / Onderwerpen / T / Toolkits voor publiekscommunicatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu