Smog

Het woord smog is een samenvoeging van de Engelse woorden smoke (rook) en fog (mist). De term is in Nederland in gebruik om een periode van verhoogde luchtverontreiniging aan te geven. Aan de hand van uurlijkse concentratiemetingen van ozon, fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide wordt vastgesteld of er sprake is van smog. Dagelijkse luchtkwaliteitverwachtingen op basis van modelberekeningen ondersteunen bij het tijdig signaleren van smog. Indien nodig geeft het RIVM een smogwaarschuwing uit.

Smogsituatie in Los AngelesSmog kan gezondheidsklachten veroorzaken aan de luchtwegen. Bij smog door ozon kan ook nog irritatie aan de ogen, neus en keel ontstaan. Vooral mensen met chronische aandoeningen aan longen, hart en vaten zullen een verergering van de klachten ondervinden. Daarnaast is er een verhoogd risico op effecten bij ouderen, kinderen en mensen die een zware inspanning leveren. De klachten nemen toe en ook het aantal mensen dat last ondervindt zal groter zijn als de luchtverontreiniging hoger is en langer aanhoudt.

Klachten kunnen worden voorkomen door de blootstelling aan smog te verminderen. Dit kan door zware inspanning (bijvoorbeeld sporten) te vermijden. Bij smog door ozon kan de blootstelling ook worden verminderd door ’s middags en in de vroege avond binnen te blijven. Bij aanhoudende of niet direct verklaarbare klachten wordt geadviseerd om een huisarts of de regionale GGD te raadplegen. Ook voor andere vragen over smog in samenhang met de gezondheid kunt u hier terecht.

De informatie op deze en onderliggende pagina’s is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in smog en de gevolgen ervan.

Andere informatiebronnen

Download film

Home / Onderwerpen / S / Smog

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu