Innovatie

Als kennisinstituut in een dynamische, veranderende omgeving is het RIVM bijna vanzelfsprekend bezig met innovatie. Immers, nieuwe problemen in de samenleving vragen om nieuwe oplossingen. De antwoorden vinden we steeds vaker samen, in kennisnetwerken of in cocreatie met burgers en anderen. Innovatie komt vaak op de grens van verschillende vakgebieden tot stand.

Man legt gras op dakInnovatie van kennis is nooit ‘af’,  het is een continu proces. Juist daarom is het mooi als er concrete resultaten zichtbaar zijn. Zoals het kenniscentrum Healthy Urban Living, dat sinds eind 2013 een feit is. TNO, KNMI, Universiteit Utrecht, Deltares en het RIVM werken samen aan één doel:  schone, duurzame en welvarende steden waarin mensen lang, zelfstandig en gezond kunnen samenleven.
Juist in deze tijd, waarin vraagstukken steeds complexer worden, speelt publiek ondernemerschap in kennisnetwerken een grotere rol. Zo neemt het RIVM deel aan een internationale denktank over een innovatieve, wereldwijde ontwikkeling van een nieuwe DNA-onderzoekstechniek. Met deze zogenoemde Next Generation Sequencing is het over een aantal jaar mogelijk om in korte tijd de ‘vingerafdruk’ van een virus of bacterie via een databank vast te stellen. Zo is het mogelijk om overal ter wereld eerder diagnoses te stellen en daardoor patiënten beter en sneller te behandelen.
Een voorbeeld waarbij innovatie kan leiden tot minder proefdieren, is het gebruik van humane embryonale stamcellen om de veiligheid van een chemische stof vast te stellen. Ethisch een mooie vooruitgang, en de veiligheid van een stof kan dan ook sneller en met minder kosten vastgesteld worden.

Innovatie in Strategisch Programma RIVM

Innovatie komt vaak op de grens van verschillende vakgebieden tot stand. Dat past van nature goed bij het RIVM, want onze kracht zit in multidisciplinair samenwerken.  De nieuwe problemen die zich aandienen op het gebied van volksgezondheid en milieu vragen om een antwoord. Technologische vernieuwingen en slimme verbindingen tussen kennisvelden bieden kansen.
Ons eigen strategisch programma, Strategisch Programma RIVM (SPR), ondersteunt die innovatieve projecten. Veel van de projecten in dit magazine zijn gefinancierd vanuit SPR. Met SPR bereiden we ons voor op de vragen die ‘morgen’ gesteld worden door de opdrachtgevers. We onderzoeken de onderwerpen waarvan het RIVM ziet dat die nu én in de toekomst een grote maatschappelijke relevantie hebben. Zodat we niet alleen vandaag, maar ook morgen bijdragen aan een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.

Home / Onderwerpen / I / Innovatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu