Antibioticaresistentie

Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Van sommige bacteriën kunnen we ziek worden. Om weer te herstellen is soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden. We noemen dat resistentie. Hoe vaker je antibiotica gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen.

Wat is antibioticaresistentie?

Antibioticaresistentie houdt in dat bepaalde bacteriën niet meer gevoelig zijn voor de werking van een of meer antibioticasoorten. Ze hebben zichzelf beschermd en zijn resistent geworden. Bij een infectie kunnen al vanaf het begin enkele resistente bacteriën aanwezig zijn. Door het gebruik van een antibioticum krijgen zij de kans om zich te vermenigvuldigen. Een infectie door resistente bacteriën is moeilijk te behandelen, want het antibioticum kan de bacteriën niet meer doden of hun groei remmen. Daarom is het belangrijk dat artsen alleen antibiotica voorschrijven als dat echt nodig is, en dat patiënten antibiotica zorgvuldig gebruiken. Bekijk ook de animatie.

Voor wie is antibioticaresistentie een risico?

Iedereen kan een infectie door resistente bacteriën oplopen, bijvoorbeeld doordat andere mensen resistente ziekteverwekkers verspreiden. Zo’n infectie is moeilijker te behandelen dan een infectie door ‘normale’ bacteriën die nog wel gevoelig zijn voor alle antibiotica. Voor mensen met een verminderde weerstand, zoals ziekenhuispatiënten, vormt antibioticaresistentie een groter risico. Zij hebben meer kans op een bacteriële infectie die soms leidt tot ernstige klachten. Zijn resistente bacteriën de oorzaak van deze klachten, dan helpt de gebruikelijke behandeling niet. De artsen moeten dan zoeken naar een geschikte kuur.

Resistentie in Nederland

In Nederland komen relatief weinig resistente bacteriën bij mensen voor. In de meeste andere landen is dit een veel groter probleem. Dit komt, omdat je in Nederland alleen antibiotica kunt krijgen als een arts dit voorschrijft. Daarnaast zijn zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, alert op deze problematiek. Als iemand in een zorginstelling een infectie heeft met een  resistente bacterie, dan wordt deze patiënt apart verzorgd en neemt het verplegend personeel strikte hygiënemaatregelen. Zo wordt voorkomen dat andere mensen ziek worden van deze bacterie. Echter, aangezien bacteriën zich niet aan grenzen houden, en er veel internationaal verkeer is, is het belangrijk om hier alert op te zijn. Bekijk ook de animatie.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over antibiotica en antibioticaresistentie naar de pagina 'vragen en antwoorden over antibioticaresistentie'

 

 

antibiotica

Hoe onstaat antibioticaresistentie

Hoe voorkom je verspreiding van resistente bacteriën?

Home / Onderwerpen / A / Antibioticaresistentie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu