3456 resultaten voor ‘Q-koorts’

 • Kosteneffectiviteit van een screeningsprogramma naar chronische Q-koorts

  19 december 2017
 • Q-koorts

  25 februari 2010
 • Q-koorts

  Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron voor mensen. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar. Tussen 2007-2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland.

 • Q-koorts

  29 juli 2014
 • Q-koorts en grofwild

  11 februari 2011
 • Arbeidsomstandigheden en Q-koorts

  12 november 2010, PDF | 94kB

  M.Loo en K. Heimeriks

 • Kerngebied Q-koorts

  30 maart 2011, PDF | 52kB
 • Arbeidsomstandigheden en Q-koorts

  12 november 2010

  Tijdens beroepsuitoefening kan men met bijzondere situaties te maken krijgen waarbij het risico op een besmetting met Coxiella burnetii groter is dan in het normale maatschappelijke verkeer. Werkgevers zijn verplicht maatregelen te nemen om blootstelling aan biologische agentia door werknemers en derden te voorkomen. Het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) integreert, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) steeds meer zaken op het gebied van werknemersgezondheid en infectieziektebestrijding en heeft in samenwerking met verschillende partners voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.

 • Q-koorts en zwangerschap

  07 november 2011
 • Verpleegkundig stappenplan Q-koorts

  09 maart 2011, PDF | 117kB

Home / Zoeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu