52293 resultaten voor ‘’

 • Zorgboerderij als inspiratiebron voor dementiezorg

  18 juli 2017

  Het helpen verzorgen van dieren, naar buiten gaan, gezamenlijk koken of helpen tuinieren; verschillende kenmerken van zorgboerderijen kunnen ook worden toegepast in andere zorgomgevingen voor mensen met dementie. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en Maastricht University.

 • Zorgboerderij waardevolle dagbesteding voor mensen met dementie

  07 januari 2015

  Door de hervormingen van de langdurige zorg heeft dagbesteding voor mensen met dementie volop de aandacht. Dagbesteding kan de maatschappelijke participatie van mensen met dementie bevorderen. Zorgboerderijen doen dit op een andere wijze dan reguliere instellingen voor dagbesteding. Daarmee hebben ze toegevoegde waarde ten opzichte van het reguliere aanbod van dagbesteding. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Zorgen om informatie over HPV-vaccinatie

  10 maart 2009

  Van de 70.725 opgeroepen meisjes hebben 42.261 meisjes een hpv-vaccinatie gehaald, een opkomst van 60%. Dit is minder dan verwacht. Een van de oorzaken is de aanwijsbaar onjuiste informatie die rondgaat over deze vaccinaties. Het RIVM vindt dit onverantwoord omdat meisjes hierdoor op basis van verkeerde informatie afzien van vaccinatie. Het RIVM roept op om mensen alleen van informatie te voorzien die gebaseerd is op feiten.

 • Zorgen over gedrag, voeding en overgewicht

  08 februari 2008
 • Zorgen over kinkhoest ondanks aanpassingen vaccinatie

  22 december 2014

  Aanpassingen in het Rijksvaccinatieprogramma hebben tot minder gevallen van kinkhoest bij kinderen geleid. Voor baby’s die nog te jong zijn voor vaccinatie blijft de ziektelast hoog. Vooral wanneer er sprake is van een hoge infectiedruk. Bij tieners en volwassenen neemt het aantal kinkhoestinfecties al jaren toe. Dit vormt een (toenemende) bedreiging voor baby’s. De stijging van het aantal kinkhoestgevallen wordt veroorzaakt doordat de weerstand die opgewekt wordt door vaccinatie wegebt én doordat de bacterie resistenter is geworden tegen vaccinatie. Dit blijkt uit de RIVM-monitoring van kinkhoest in Nederland over de periode van 1989-2014.

 • Zorgen over vliegtuig-geluid

  06 februari 2003
 • Zorgen voor Europa: de toestand van het milieu in de EU.

  22 juli 1996
 • Zorgen voor morgen.

  31 december 1989
 • Zorgen voor morgen Nationale Milieuverkenning

  13 december 2013, PDF | 16MB
 • Zorgen voor Morgen. Nationale milieuverkenning 1985-2010

  10 mei 1988

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu