Milieu onderzoek rubbergranulaat 2018

Eind 2017 heeft het RIVM opdracht gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om onderzoek te doen naar mogelijke milieueffecten van rubbergranulaat. De aanleiding is dat in 2017 bekend werd dat veel rubbergranulaat van de velden in het milieu verdwijnt. Het RIVM wees eerder al op mogelijke milieurisico’s als gevolg van het uitlogen van stoffen uit de rubberkorrels.

Opzet onderzoek

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk veldonderzoek in de directe omgeving van tien voetbalvelden met rubbergranulaat waarin we concentraties van de stoffen vergelijken met milieukwaliteitsnormen en literatuuronderzoek. We werken samen met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). De STOWA start parallel een onderzoek naar de directe effecten van stoffen op water- en waterbodemorganismen. Daarnaast laten we ons voor dit onderzoek adviseren door een maatschappelijke- en een wetenschappelijke klankbordgroep. Het RIVM bundelt de kennis in een rapport, dat naar verwachting medio 2018 gepubliceerd gaat worden.

 

Home / Onderwerpen / R / Rubbergranulaat / Milieu onderzoek rubbergranulaat 2018

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu