Regionale infectieziektebestrijding

De bestrijding van infectieziekten in Nederland wordt uitgevoerd door de GGD’en. Het RIVM werkt dan ook nauw samen met deze organisaties. De Regionaal Arts Consulenten (RAC’ers) hebben hierbij een belangrijke rol. Elk van de zeven regio’s heeft een eigen consulent die deels bij de GGD en deels bij het RIVM werkt. Zij zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio, voor brede verspreiding van kennis, kunnen de regio ondersteunen en zijn bij uitbraken van infectieziekten een belangrijke schakel tussen de verschillende partijen. Naast de RAC'ers werkt het RIVM ook met andere groepen consulenten. Dat zijn de regionaal veterinair consulenten (RVC), de regionaal tuberculose consulenten (RTC), de alimentair consulenten (AC) en de consulenten microbiologie (COM).

Werkzaamheden

Voor de regionale ondersteuning zijn voor de komende jaren een aantal speerpunten vastgesteld. Dit zijn onderwerpen waar extra inspanning nodig is. Op dit moment zijn dat de speerpunten 'humane en veterinaire samenwerking' en 'bijzonder resistente micro-organismen (BRMO’s)'. Een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden staat in het werkplan 2014-2015.

Lees meer op de pagina 'Wat doen de Regionale Arts Consulenten?'

Regio

Elke regio heeft een eigen consulent. Deze persoon is aanspreekpunt voor infectieziektebestrijders in de eigen regio. Daarnaast heeft elke consulent een eigen specialisatie of is portefeuillehouder op één of meerdere onderwerpen. 

Lees meer op de pagina 'Wie zijn de Regionale Arts Consulenten?'

Andere consulenten binnen het RIVM

Naast de RAC'ers werkt het RIVM ook met andere groepen consulenten. Dat zijn de regionaal veterinair consulenten (RVC), de regionaal tuberculose consulenten (RTC), de alimentair consulenten (AC) en de consulenten microbiologie (COM). 

 

Home / Onderwerpen / R / Regionale infectieziektebestrijding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu