Data aanvragen

De leefstijlmonitor is gestart in 2014 en bestaat uit meerdere bronnen met één centrale jaarlijkse dataverzameling, namelijk de Gezondheidsenquête.

De data die onder de leefstijlmonitor vallen (d.w.z. Gezondheidsenquête, aanvullende modules van de leefstijlmonitor, PEIL, HBSC, Seks onder je 25ste en VCP) zijn op te vragen voor onderzoeksdoeleinden. Dit onder de voorwaarden die bij de desbetreffende studie horen. Hieronder vindt u een overzicht van de databestanden en het instituut waar u meer informatie kunt krijgen.

  • Gezondheidsenquête: CBS
  • PEIL: Trimbos-instituut
  • HBSC: HBSC team
  • Seks onder je 25ste: Rutgers
  • VCP: RIVM
  • Aanvullende module Bewegen en Ongevallen: RIVM
  • Aanvullende module Middelen en Doping: komt eind 2017 beschikbaar
  • Aanvullende module Seksuele gezondheid: komt eind 2017 beschikbaar

Het overzicht van de databronnen en het jaartal van verzameling per thema vindt u bij 'Opbouw van de leefstijlmonitor'.

Home / Onderwerpen / L / Leefstijlmonitor / Data aanvragen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu