Informatiemateriaal & links

Op deze pagina treft u informatiemateriaal van zusterorganisaties, GGD'en, patiëntenverenigingen en stichtingen aan.
Het RIVM is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze pagina's

Informatie:

Informatiefilms

 • Thuisarts Op thuisarts, een website van het Nederlands Huisartsen Genootschap, treft u verschillede informatiefilms over hepatitis aan
 • Nederlandse Leverpatiënten Vereniging Op het youtubekanaal van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging treft u diverse informatiefilms aan over hepatitis en andere leveraandoeningen

Links

Informatiemateriaal

Informatiemateriaal en links uit het buitenland

Informatie voor professionals

E-learningmodules

 • Stappenplan LCI De Verpleegkundige Stappenplannen Infectieziektebestrijding zijn een aanvulling op de LCI-richtlijnen en geven een gestructureerd overzicht van het handelen van een afdeling Infectieziektebestrijding bij een melding van een specifiek ziektegeval.
 • GGZ Academy De module is ontwikkeld voor medewerkers in GGZ-instellingen die in de dagelijkse praktijk werken met cliënten met een verhoogd risico op infectieziekten door middelengebruik of verslaving.
 • Hepatitisinfo learning  E-learningmodules ontwikkeld door de Stichting Hepatitis Informatie.
 • BIBEP BIBHEP-kaart voor huisartsen (casefinding en verwijzing)

Links nationaal

 • Actieplan GGD Amsterdam In 2016 is op initiatief van de GGD Amsterdam een actieplan hepatitis B en C preventie en zorg in Amsterdam opgesteld. Dit plan is ontwikkeld in samenwerking met alle bij hepatitis B en C preventie en zorg betrokken partijen in de stad. Het actieplan omvat een Doelstellingenkaart en drie Actiekaarten.
 • Advies Gezondheidsraad De Gezondheidsraad heeft een advies gegeven over wenselijkheid van routinematige screening onder risicogroepen.
 • Atlas Infectieziekten De Atlas Infectieziekten toont van tal van ziekten de incidentie op de kaart.
 • Volksgezondheid & Zorg Een website van het RIVM waar samen met experts informatie wordt gegeven over hepatitis B.
 • Advies Gezondheidsraad Op 1 november heeft de Gezondheidsraad een advies gegeven over wenselijkheid van routinematige screening onder risicogroepen

Richtlijnen

 • NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
 •  NVHB Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren
 • LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding

Heropsporing

 • Toolkit Trimbos Een toolkit van het Trimbos Instituut
 • Migrantentool Met behulp van deze tool kun je per GGD-regio inzicht krijgen in het aantal geregistreerde migranten met hepatitis B of C
 • Handreiking van de LCI

Links internationaal

 • WHO Wereldgezondheidsorganisatie
 • ECDC European Centre for Disease Prevention and Control
 • CDC Centers for Disease Control and Prevention
Hepatitis B buisje bloed

Home / Onderwerpen / H / Hepatitis B / Informatiemateriaal & links

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu