Bronnen van geluid

Wegverkeer, spoor en luchtvaart

Veel van de geluidhinder die we in onze leefomgeving ondervinden is afkomstig van verkeer. (Vracht)auto’s, treinen en vliegtuigen zijn belangrijke bronnen van geluid en kunnen hinder veroorzaken. Daarnaast kan ook het geluid van fabrieken, windturbines, schietterreinen, evenementen en horeca hinder veroorzaken. Voor al deze bronnen van geluid is in wetten en regels vastgelegd hoeveel geluid ze mogen maken.

Om geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen is de bronhouder in eerste instantie verplicht het geluid aan de bron aan te pakken. Dit noemen we bronbeleid. Voor deze aanpak is het belangrijk te weten welke bron de oorzaak van de hinder is. Wanneer aanpak aan de bron niet of onvoldoende mogelijk is, zijn andere maatregelen tegen geluidhinder verplicht.

Wat doet het RIVM?

Het RIVM monitort de geluidkwaliteit in Nederland ten gevolge van de geluidbronnen wegverkeer, spoor en luchtvaart. De metingen uit het Trendmeetnet Geluid worden hierbij gebruikt ter validatie. Daarnaast bepaalt het RIVM de gezamenlijke bijdrage van weg-, spoor en luchtvaartgeluid. Deze is beschikbaar in geluidklassen van 5 dB. Dit betekent dat deze gegevens geschikt zijn voor kwalitatieve beoordeling, maar niet voor wettelijke toetsing. Via de applicatie geluidbelasting per postcode kunt u de geluidkwaliteit voor de door u ingevoerde postcode opvragen.

 

Home / Onderwerpen / G / Geluid / Bronnen van geluid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu