RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GDN depositiebestanden toekomstige jaren

In het kader van natuur- en milieubeleid maakt het RIVM jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de depositiekaarten voor de toekomstige jaren zijn hier te downloaden.
De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. Het betreft hier de prognoses uit de GCN-rapportage 2017. Prognoses uit eerdere GCN-rapportages zijn niet beschikbaar.
 

Depositiekaartgegevens voor toekomstige jaren

Stof

2020

2025

2030

Totaal stikstof (N)

Zip, 410 kB

Zip, 410 kB

Zip, 413kB

Potentieel zuur (eq)

Zip, 399 kB

Zip, 400 kB

Zip, 401 kB

Gereduceerd stikstof (NHx)

Zip, 430 kB

Zip, 431 kB

Zip, 433 kB

Geoxideerd stikstof (NOy)

Zip, 396 kB

Zip, 393 kB

Zip, 388 kB

Bron: RIVM, 2017

Home / Onderwerpen / G / GCN & GDN kaarten 2016 / Depositiekaarten / GDN depositiebestanden toekomstige jaren

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu