RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GCN concentratiekaartbestanden toekomstige jaren

In het kader van natuur- en milieubeleid maakt het RIVM jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de concentratiekaarten voor de toekomstige jaren zijn hier te downloaden.

De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. Het betreft hier de prognoses uit de GCN-rapportage 2017. Prognoses uit eerdere GCN-rapportages zijn niet beschikbaar.

 
Concentratiekaartgegevens voor toekomstige jaren

Stof

2020

2025

2030

Ammoniak (NH3)

Zip, 427 kB

Zip, 427 kB

Zip, 426 kB

Elementair koolstof (EC) 1)

Zip, 424 kB

Zip, 418 kB

Zip, 411 kB

Fijn stof (PM10)

Zip, 373 kB

Zip, 371 kB

Zip, 369 kB

Fijn stof (PM2.5)

Zip, 387 kB

Zip, 397 kB

Zip, 407 kB

Ozon (O3) 2)

Zip, 388 kB

Zip, 387 kB

Zip, 386 kB

Stikstofdioxide (NO2)

Zip, 415 kB

Zip, 419 kB

Zip, 431 kB

Stikstofoxiden (NOx)

Zip, 416 kB

Zip, 422 kB

Zip, 427 kB

Zwaveldioxide (SO2)

Zip, 288 kB

Zip, 291 kB

Zip, 294 kB

1) De kaarten voor EC zijn indicatief. Ze kunnen het best worden gebruikt in relatieve zin, voor het vergelijken van de effecten van maatregelen. Aan de absolute waarde van de concentraties moet vooralsnog minder waarde worden gehecht.
2) De kaarten van ozon zijn bedoeld voor het gebruik in lokale modellen, zoals het CAR-model, voor het berekenen van NO2-concentraties uit NOx-concentraties. De ozonkaarten voor 2020-2030 zijn niet geschikt om een getrouw beeld te geven van de toekomstige luchtkwaliteit met betrekking tot ozon.
Bron: RIVM, 2017

Home / Onderwerpen / G / GCN & GDN kaarten 2016 / Concentratiekaarten / GCN concentratiekaartbestanden toekomstige jaren

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu