Doel 17 Partnerschappen voor de doelen

'Versterk het mondiaal partnerschap om de werelddoelen te bereiken' (VN). Veel vraagstukken op het gebied van gezondheid en milieu vragen om een internationale aanpak. Daarom zoekt het RIVM actief de samenwerking met buitenlandse partners. We werken in internationale kaders samen met o.a. de VN en de EU en zo dragen we bij aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen wereldwijd.

Het RIVM verzamelt en bundelt kennis, om die vervolgens weer te delen met iedereen.  We werken samen met andere (internationale) gezondheidsinstituten aan mondiale vraagstukken op het gebied van volksgezondheid, milieu en Global Health (zorg en gezondheid voor wereldburgers).  Ook werken we samen met gemeenten en professionals met betrekking tot gezond, veilig en duurzaam leven.

We participeren in projecten voor veilige en duurzame steden, ook in Europees verband. Daarnaast ondersteunt het RIVM actief het werk van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met 9 WHO Collaborating Centres.


 

Home / Onderwerpen / D / Duurzaamheid / Duurzame ontwikkelingsdoelen / Doel 17 Partnerschappen voor de doelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu