Doel 13 Klimaatverandering aanpakken

'Neem actie om klimaatverandering en de effecten daarvan te verminderen' (VN). Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. Hoe kunnen wij in een veranderend klimaat gezond en veilig leven? Het RIVM brengt voor de kennisvelden volksgezondheid, infectieziekten en milieu de relatie met klimaatverandering in kaart. Daarnaast doen we onderzoek en verspreiden wij kennis over klimaatadaptatie. Zo dragen we bij aan doel 13.

Het RIVM onderzoekt de effecten van klimaatverandering op onder andere  de gezondheid en de kwaliteit van bronnen voor drinkwater, de ontwikkeling van de lucht-, water- en bodemkwaliteit en de inrichting van een duurzame en gezonde leefomgeving. We formuleren maatregelen om de effecten van klimaatverandering te verminderen. Professor Guus Velders van het RIVM legde de wetenschappelijke basis onder het wereldwijde klimaatakkoord dat in oktober 2016 werd gesloten in Kigali, Rwanda.

De gevolgen van klimaatveranderingen, zoals overstromingen, verspreiding van water- en vectorgebonden ziekten, hittestress, kunnen economische en maatschappelijke gevolgen hebben. Wereldwijd wordt door een groep topwetenschappers onderzoek gedaan naar klimaatverandering binnen het IPCC. Het RIVM is adviseur voor de Nationale Adaptatie Strategie Klimaatverandering en medeoprichter van het Nederlands Consortium on Climate Change Adaptation.

Iedereen kan een bijdrage leveren aan het verminderen van klimaateffecten, bijvoorbeeld door minder vlees te eten. Vervang vlees eens voor ons Hollandse bruine boontje, daar is 15 keer minder land voor nodig en voor de teelt worden 13 keer minder broeigassen uitgestoten dan voor vlees.  En zo leveren we ook een bijdrage aan werelddoelen 2 en 15.

 

Home / Onderwerpen / D / Duurzaamheid / Duurzame ontwikkelingsdoelen / Doel 13 Klimaatverandering aanpakken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu