RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Duurzame ontwikkelingsdoelen

In 2015 zijn door alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties zeventien duurzame werelddoelen afgesproken, de Sustainable Development Goals. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. De VN roept niet alleen de overheid maar ook burgers en het bedrijfsleven op om bij te dragen aan het behalen van deze doelen. Het RIVM levert in ieder geval een bijdrage aan de volgende 7 doelen. Dat doen we door middel van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, dat intersectoraal en beleidsondersteunend is. Via Gezonde Scholen en Gezonde wijken, het Rijksvaccinatieprogramma tot en met zorg en gezondheid voor wereldburgers. Onze activiteiten dragen bij aan kennisvorming en de integratie daarvan op het gebied van volksgezondheid, milieu en de leefomgeving. Hiermee staan we midden in de duurzame samenleving, thuis en wereldwijd.

Doel 2 Einde aan honger

Veilig, voedzaam en voldoende voedsel voor iedereen.

Lees verder

Doel 3 Goede gezondheid en welzijn

Gezondheidszorg voor iedereen

Lees verder

Doel 6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

Lees verder

Doel 11 Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Lees verder

Doel 12 Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen

Lees verder

Doel 13 Klimaatverandering aanpakken

In actie komen om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Lees verder

Doel 17 Partnerschappen voor de doelen

Versterken van mondiale partnerschappen om doelen te bereiken.

Lees verder

Home / Onderwerpen / D / Duurzaamheid / Duurzame ontwikkelingsdoelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu