Onderzoek

Het RIVM doet onderzoek op verschillende vlakken van het ammoniakdossier: emissies, verspreiding, depositie en modellering en metingen.

Voorbeelden van uitgevoerd onderzoek in heden en verleden zijn:

  • Ammoniakemissie van bemeste velden gemeten met de LIDAR-techniek
  • De ontwikkeling van de mini-DOAS (Differential Optical Absorption  Spectroscopy) voor het routinematig meten van de ammoniakconcentratie.
  • Depositiemeting met de COTAG (Conditional Time Averaged Gradient) opstelling in het Natura 2000-gebied Bargerveen, Oostelijke Vechtplassen en Nationaal park De Hoge Veluwe.
  • Modelleren van de verspreiding, chemische omzetting en depositie van ammoniak met behulp van het OPS model en het LOTOS-EUROS model.
  • Het onderzoek en sluiten van het zogenoemde ammoniakgat, het verschil in de gemeten en berekende concentratie van ammoniak.
  • Ammoniakconcentratie in de duinen langs de Noordzee- en Waddenkust. Analyse van het verschil tussen gemeten (MAN) en met OPS berekende concentraties.
  • Over de hoeveelheid ammoniak die in Nederland door intensief bemeste gewassen wordt uitgestoten.
  • Trends in ammoniakconcentraties en –emissies: een Quick scan in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

 

Home / Onderwerpen / A / Ammoniak / Onderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu