RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geluidmonitor 2016 : Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen

Noise monitor 2016 : Validation of motorway and railway noise

Publiekssamenvatting

Geluidniveaus gemeten op 38 punten langs rijkswegen lagen in 2015 gemiddeld 2 decibel hoger dan de berekende waarden. Op 39 meetlocaties langs het spoor kwamen de gemeten en berekende geluidniveaus in 2015 gemiddeld met elkaar overeen. Dit beeld stemt overeen met de voorgaande jaren 2013 en 2014.

Op de afzonderlijke punten, zowel bij rijkswegen als het spoor, variƫren verschillen ten opzichte van het gemiddelde. Bij de weg liggen de metingen tussen 2 decibel lager en 6 decibel hoger dan de berekende waarden, afhankelijk van het type en de lokale staat van het wegdek.

De vergelijking van metingen met berekeningen is een verplichting uit de Wet milieubeheer. De weg- en spoorbeheerder, Rijkswaterstaat en ProRail, tonen via berekening aan of het geluid van de weg of het spoor onder de vastgestelde geluidproductieplafonds blijft. De berekende geluidniveaus worden jaarlijks door het RIVM gevalideerd met een steekproef van metingen.

Dit rapport geeft ook de meetresultaten uit 2016 op 45 locaties langs de weg en 40 locaties langs het spoor. De meetresultaten uit 2016 zullen in een vervolgrapportage worden vergeleken met de rekenresultaten. De weg- en spoorbeheerder publiceren deze in de tweede helft van 2017.

 

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2017-0122

Home / Documenten en publicaties / 2017 / Oktober / Geluidmonitor 2016 : Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu