RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Processen met natuurlijke radioactiviteit in de niet-nucleaire industrie in Nederland - geactualiseerde basisinformatie : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom

Processes involving naturally occurring radioactive materials in the non-nuclear industry in the Netherlands - updated basic information : Research to support the implementation of Directive 2013/59/Euratom

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een geactualiseerd overzicht gemaakt van de niet-nucleaire industrie├źn in Nederland die handelingen uitvoeren met materialen die van nature radioactiviteit bevatten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de olie- en gasindustrie.

Radioactiviteit van natuurlijke oorsprong kan zitten in grondstoffen, maar ook in producten, rest- en afvalstoffen. In veel gevallen zijn de concentraties radioactieve stoffen laag, maar in sommige gevallen kan de radioactiviteit zodanig 'ophopen' dat maatregelen nodig zijn om personen (werknemers en de bevolking) te beschermen tegen onbedoelde blootstelling aan straling.

Aanleiding voor de uitgevoerde actualisatie zijn nieuwe Europese voorschriften voor het beschermen van mensen tegen bronnen van straling. Op basis van deze actualisatie is op hoofdlijnen bepaald wat de te verwachten gevolgen zijn van deze nieuwe Europese voorschriften. Te denken valt aan bedrijven die door de nieuwe regelgeving in 2018 een (uitgebreidere) vergunning moeten aanvragen. Geconcludeerd wordt dat er over het totaal gezien niet veel wijzigingen zijn maar op individuele materiaalstromen wel.

De nieuwe Europese voorschriften moeten uiterlijk 6 februari 2018 zijn opgenomen in de Nederlandse regelgeving. Als onderdeel van de uitwerking van deze voorschriften is een lijst opgesteld van soorten handelingen waarbij personen kunnen worden blootgesteld aan natuurlijke bronnen van straling.

 

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2017-0042

Home / Documenten en publicaties / 2017 / November / Processen met natuurlijke radioactiviteit in de niet-nucleaire industrie in Nederland - geactualiseerde basisinformatie : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu