RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2016

Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2016

Publiekssamenvatting

Het RIVM onderzoekt jaarlijks hoeveel mensen ziek worden van 14 ziekteverwekkers die via voedsel in het menselijk lichaam terechtkomen (darmpathogenen). Deze voedsel-gerelateerde ziektelast wordt uitgedrukt in DALY's (Disability Adjusted Life Year), een internationaal gehanteerde maat voor het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat aan ziekte of vroegtijdig? overlijden. Het aantal DALY's als gevolg van de 14 ziekteverwekkers is in 2016 geschat op 4.708, en is daarmee iets hoger dan in 2015 (4.642 DALY's).

Daarnaast wordt geschat welke kosten hieraan verbonden zijn (cost-of-illness). Deze omvatten directe medische kosten, maar ook de kosten voor de patiƫnt en/of zijn familie, zoals reiskosten, als ook de kosten binnen andere sectoren, bijvoorbeeld door werkverzuim. De kosten die verbonden zijn aan de 14 ziekteverwekkers die mensen via voedsel opliepen bedroegen 171 miljoen euro. Dit is evenveel als de kosten in 2015 (172 miljoen euro).

De onderzochte ziekteverwekkers kunnen niet alleen via voedsel aan de mens worden overgedragen (circa 40 procent), maar ook via het milieu (bijvoorbeeld via oppervlaktewater), dieren, en van mens op mens. Het verschilt per ziekteverwekker hoe groot het aandeel in de blootstellingsroute is. De totale ziektelast van alle 'routes' is geschat op 12.020 DALY's, en is daarmee iets lager dan in 2015 (12.190 DALY's). De totale kosten zijn geschat op 430 miljoen euro en waren daarmee iets lager dan in 2015 (435 miljoen). De verschillen in DALY's en kosten zijn grotendeels een gevolg van schommelingen in het aantal infecties dat de 14 ziekteverwekkers veroorzaakten, net als de daaruit volgende ziektelast en kosten.

Het ministerie van VWS is de opdrachtgever van dit onderzoek. De resultaten bieden handvatten om meer zicht te krijgen op het daadwerkelijker aantal voedselinfecties dat mensen jaarlijks oplopen, de bijbehorende ziektelast en de blootstellingsroutes.

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2017-0097

Home / Documenten en publicaties / 2017 / Juli / Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2016

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu