RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tuberculose in Nederland 2015 : Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventies

Publiekssamenvatting

Na een jarenlange daling is in 2015 het aantal tuberculosepatiënten in Nederland met

6 procent toegenomen. Er zijn dat jaar in Nederland 867 tbc-patiënten gerapporteerd,

ten opzichte van 814 in 2014. De oorzaken zijn de toegenomen instroom van asielzoekers uit

landen waar tuberculose veel voorkomt, en een iets hoger aantal autochtone Nederlanders

met tbc in 2015. Dit blijkt uit de cijfers over 2015. Het RIVM rapporteert deze cijfers jaarlijks,

in aansluiting op het doel van de WHO om tuberculose wereldwijd te elimineren.Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt.

Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet.

De besmettelijkste vorm (open tuberculose) kwam in 2015 voor bij een kwart van de

patiënten. Bijna driekwart (72 procent) van het totale aantal tbc-patiënten in Nederland komt

uit gebieden waar deze bacteriële infectieziekte veel voorkomt, zoals delen van Afrika en Azië.

In 2015 was de grootste groep patiënten afkomstig uit Eritrea en Ethiopië.Tuberculose en hiv

Een infectie met hiv verhoogt het risico op tuberculose èn tuberculose is vaak het eerste teken

van een hiv-infectie. Het is daarom belangrijk om een hiv-infectie zo vroeg mogelijk vast te

stellen en te behandelen. Van een groot deel van de tbc-patiënten is onbekend of zij met hiv

besmet zijn. Het percentage tbc-patiënten dat getest werd op hiv steeg van 28 in 2008 naar

60 in 2015, maar is nog steeds lager dan de 80 procent die de WHO adviseert.Resultaat van de behandeling

Voor de behandeling moeten patiënten een langere periode (vaak zes maanden of meer)

tegelijkertijd verschillende medicijnen innemen. Van de tbc-patiënten uit 2014 zonder enkele

vorm van resistentie tegen de medicijnen en waarvan het behandelresultaat gerapporteerd is,

voltooide 88 procent de behandeling met succes. Dit is iets minder dan in 2013 (91 procent).

Van vijf procent is het behandelresultaat nog niet gerapporteerd. De behandelresultaten van

2015 zijn nog niet bekend.


 

Home / Documenten en publicaties / December / Tuberculose in Nederland 2015 : Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventies

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu