RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ConsExpo Web : Consumer exposure models - Model documentation

ConsExpo Web : Consumenten blootstellingmodellen - documentatie

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft een handleiding opgesteld voor het gebruik van ConsExpo Web. Deze internetapplicatie is ontwikkeld om de blootstelling aan chemische stoffen te schatten voor uiteenlopende producten en omstandigheden waaronder consumenten worden blootgesteld. De blootstellingsberekeningen geven informatie die nodig is om de veiligheid van chemische stoffen in consumentenproducten te kunnen beoordelen. ConsExpo Web is de opvolger van ConsExpo versie 4 en is bedoeld voor blootstellingsexperts en risicobeoordelaars.

Er bestaat een grote verscheidenheid aan consumentenproducten, van schoonmaakmiddelen en ongediertebetrijdingsmiddelen tot verf en cosmetica. Ook de manier waarop consumenten de producten gebruiken verschilt, zoals de doseringen en de frequentie. ConsExpo Web biedt een aantal algemeen toepasbare blootstellingsmodellen en een database met gegevens over blootstellingsfactoren. Tezamen bieden zij een basis van waaruit de blootstelling van een specifiek product geschat kan worden. Met ConsExpo Web worden blootstellingschattingen door overheden, instituten en bedrijven op een transparante en gestandaardiseerde manier uitgevoerd.

Behalve de inschatting van de blootstelling van consumenten aan stoffen geeft ConsExpo Web inzicht in de variatie van de blootstellingsniveaus van stoffen in producten als gevolg van verschillen in gebruik en omstandigheden.

Behalve de inschatting van de blootstelling van consumenten aan stoffen geeft ConsExpo Web inzicht in de variatie van de blootstellingsniveaus van stoffen in producten als gevolg van verschillen in gebruik en omstandigheden.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / December / ConsExpo Web : Consumer exposure models - Model documentation

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu