RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Developments in novel medical products with modern biotechnology and specifically synthetic biology : A quick scan

Overzicht van nieuwe medische producten op basis van moderne biotechnologie en specifiek synthetische biologie : Een 'quick scan'

Publiekssamenvatting

De huidige wetenschappelijke kennis stelt ons in staat om 'de programmeertaal van het leven' - de genetische code - in toenemende mate te begrijpen, zelf te bouwen en ook toe te passen. In de moderne biotechnologie en specifiek de 'synthetische biologie' richten verschillende wetenschappelijke disciplines zich op het ontwikkelen en toepassen van de genetische programmeertaal voor een groot aantal gebieden, waaronder die voor medische toepassingen. In dit 'quick scan' onderzoek is gekeken welke medische producten op dit moment worden ontwikkeld met behulp van synthetische biologie. Vervolgens is nagegaan welke regelgevende kaders van toepassing zijn voor deze ontwikkelingen. Op basis van dit onderzoek identificeren we drie productgroepen: biosensoren, producten voor gerichte geneesmiddeltoediening en bewerkte menselijke celproducten. De meeste producten zijn nog ver van een daadwerkelijke toepassing in de kliniek. Het meest veelbelovend zijn toepassingen met stamcellen voor herstel van beschadigd weefsel en met biosensoren die buiten het lichaam worden toegepast voor diagnostiek. Bezien vanuit de regelgeving zijn twee soorten regulerende kaders van belang: regelgeving gericht op genetisch gemodificeerde organismen en regelgeving voor medische producten. Dit 'quick scan' onderzoek kan gebruikt worden als basis voor een analyse van mogelijke uitdagingen voor de bestaande regelgeving met behulp van opinieleiders in het veld.

 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Developments in novel medical products with modern biotechnology and specifically synthetic biology : A quick scan

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu