RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwikkelingen op het gebied van medische technologie in Nederland : Een verkenning 2014

Developments in the field of medical technology in the Netherlands : An exploratory study 2014

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft een verkenning uitgevoerd naar de recente ontwikkelingen en de risico's op het gebied van medische technologie in de Nederlandse ziekenhuizen. Resultaten uit deze verkenning laten zien dat er relatief veel klinisch onderzoek is uitgevoerd met nieuwe implantaten. Een voorbeeld van zo'n nieuw implantaat is de draadloze pacemaker, een klein staafvormig apparaatje dat direct in de hartkamer wordt geïmplanteerd. Uit de eerste ervaringen blijkt dat de plaatsing soms lastig is. Verder is nog niet bekend of de pacemaker na verloop van tijd eenvoudig kan worden vervangen. Dat is in ieder geval na enkele jaren aan de orde als de batterij op is. Dergelijke innovaties worden momenteel nog maar bij een beperkte groep patiënten geplaatst. Resultaten uit deze klinische onderzoeken zullen nog moeten uitwijzen of deze innovatie daadwerkelijk breed toepasbaar is. Verder blijkt dat er binnen de ziekenhuizen ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van beeldvormende apparatuur, zoals apparatuur voor het maken van 3D-echo's en snijapparatuur voor chirurgen. Verkeerd gebruik van medische apparatuur, zoals snijapparatuur, kan ernstige schade bij de patiënt veroorzaken. Maar ook als een dergelijke nieuwe technologie correct wordt gebruikt, kunnen er risico's optreden. Dat bleek bijvoorbeeld recentelijk uit incidenten bij het gebruik van een medisch apparaat om vleesbomen uit de baarmoeder te verwijderen, waarbij aanwezige kwaadaardige kankercellen losgemaakt waren en niet konden worden verwijderd. Het is dus belangrijk dat medische technologieën zorgvuldig worden geïntroduceerd in de instelling, zodat de gebruiker goed op de hoogte is van de mogelijkheden en beperkingen van het apparaat.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Ontwikkelingen op het gebied van medische technologie in Nederland : Een verkenning 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu