RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Risico's bij gebruik van complexe medische technologie in de thuissituatie : Stand van zaken 2013

Home use of complex medical technology and its risks

Publiekssamenvatting

Patiƫnten worden steeds vaker thuis met complexe medische technologie behandeld. Hierdoor verbetert de kwaliteit van hun leven en worden kosten van bijvoorbeeld een verblijf in een ziekenhuis bespaard. Er zijn echter ook risico's aan verbonden, omdat dergelijke apparatuur oorspronkelijk niet voor thuisgebruik is ontworpen en er bij mensen thuis niet continu professionele zorgverleners aanwezig zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben eerder aanbevelingen gedaan om verbeteringen tot stand te brengen voor drie vormen van complexe medische technologie: thuisbeademing, nierdialyse voor thuis, en het gebruik van infuusapparatuur thuis. Uit het vervolgonderzoek in dit rapport blijkt dat deze aanbevelingen voor een deel zijn opgevolgd. Er zijn echter ook risico's die nog niet voldoende worden ingeperkt.

Een voorbeeld van een verbetering is de zogeheten veldnorm die is opgesteld voor chronische beademing. Hierin staan de minimale eisen voor de behandeling thuis beschreven. Daarnaast worden centra die zijn opgericht om mensen die thuis dialyseren te begeleiden tegenwoordig gecertificeerd.

Er zijn echter ook nog enkele aandachtspunten. Zo worden niet altijd thuiszorgmedewerkers met de juiste deskundigheid ingezet. Verder krijgen patiƫnten en mantelzorgers soms onvoldoende begeleiding tijdens de overdracht van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Ook ontbreekt regelmatig de noodzakelijke duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. Er zijn bij een thuisbehandeling namelijk veel partijen betrokken: naast de mantelzorger bijvoorbeeld ook de specialist, huisarts, apotheek, thuiszorg en zorgverzekeraar.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Risico's bij gebruik van complexe medische technologie in de thuissituatie : Stand van zaken 2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu