RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gezondheidsrisico's van siliconen borstimplantaten : Evaluatie van een selectie van recente literatuur

Publiekssamenvatting

Als siliconengel uit een borstimplantaat weglekt en in het lichaam terechtkomt, kunnen lokale ontstekingsreacties ontstaan. Het is echter wetenschappelijk niet aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen de aanwezigheid van een siliconen borstimplantaat (SBI) en algemene gezondheidsklachten. Dit blijkt uit een beperkte studie van het RIVM waarin wetenschappelijke literatuur van de laatste tien jaar en tal van 'casusbeschrijvingen' zijn beoordeeld. Aanvullend onderzoek is nodig.

In de literatuur zijn aanwijzingen gevonden dat siliconen borstimplantaten tot het zogeheten ASIA-syndroom kunnen leiden. Dit recent gedefinieerde syndroom bundelt allerlei algemene gezondheidsklachten, van chronische vermoeidheid tot reumatische klachten. In een recente studie van het VU Medisch Centrum (VUmc) te Amsterdam bleken deze klachten vooral voor te komen bij vrouwen met aanleg voor allergische reacties. Een wetenschappelijk onderbouwd verband kan echter nog niet aan deze aanwijzingen worden ontleend. Er is namelijk nog geen onderzoek uitgevoerd in controlegroepen, zoals onder vrouwen met dergelijke klachten zonder implantaten. Bovendien is niet precies bekend bij hoeveel vrouwen met een borstimplantaat deze specifieke klachten voorkomen. Dit zijn belangrijke gegevens die nodig zijn voor een wetenschappelijke bewijsvoering. Om de aanwijzingen te kunnen bevestigen, is grootschalig onderzoek nodig.

In de bestudeerde casusbeschrijvingen (case reports) zijn gevallen beschreven van vrouwen met een borstimplantaat die klachten hebben. Deze case reports vormen een signaal dat er een nadelig effect kan optreden na het plaatsen van een siliconen borstimplantaat. Ze vormen echter geen basis om een causaal verband tussen SBI en gezondheidsklachten aan te tonen. Ook hiervoor geldt dat er geen onderzoek in controlegroepen is uitgevoerd om de effecten te toetsen. Grootschalig onderzoek is ook hier nodig als bewijsvoering voor een relatie tussen de klachten en de aanwezigheid van een siliconen borstimplantaat.

In het algemeen wordt ongeveer tachtig procent van de borstimplantaten geplaatst voor cosmetische doeleinden, en ongeveer twintig procent voor borstreconstructie met een medische aanleiding.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Gezondheidsrisico's van siliconen borstimplantaten : Evaluatie van een selectie van recente literatuur

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu