RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ammonia exchange measured over a corn field in 2010

Gemeten opname en uitstoot van ammoniak boven een maïsveld in 2010

Publiekssamenvatting

Ammoniak in de buitenlucht is in Nederland voor het merendeel (90 procent) afkomstig van agrarische activiteiten, zoals de veehouderij. Deze emissies worden in beeld gebracht en gerapporteerd door de EmissieRegistratie van het RIVM. Ze worden gebruikt voor internationale rapportages en voor modelberekeningen over ammoniak in het milieu. Uit eerder onderzoek blijkt dat er emissieposten ontbreken. Een van die posten is de emissie uit landbouwgewassen. Het is onduidelijk hoe groot deze emissies zijn. Nader onderzoek is daarom geboden.

Bevindingen boven maïsveld
Om enig zich te krijgen op de emissie uit landbouwgewassen heeft het RIVM metingen verricht boven een veld met maïsplanten in Lelystad. Hierbij is voor maïs gekozen aangezien een derde van de landbouwgewassen in Nederland uit dit gewas bestaat. Het blijkt dat het maïs zowel ammoniak uitstoot als opneemt. Netto wordt ammoniak uitgestoten, gemiddeld 2,6 kilogram per hectare (tussen de onzekerheidsmarges van 0,15 en 5,1 kilogram per hectare). De brutouitstoot door het gewas wordt geschat op tussen 3,5 en 6,4 kilogram ammoniak per hectare. Door problemen met de ijking van de meetapparatuur is de onzekerheid in de resultaten groot.

Werkwijze
De metingen van ammoniak boven het maïsveld vonden plaats tijdens het groeiseizoen in 2010 (juni tot en met oktober). Met een optische meetmethode (DOAS: Differentiële Optische Absorptie Spectroscopie) zijn op twee hoogten ammoniakconcentraties gemeten. Vervolgens wordt het verschil tussen deze concentraties gecombineerd met metingen van de turbulentie van de lucht. Hieruit wordt de uitstoot of opname van ammoniak vastgesteld. Doordat het gemeten concentratieverschil klein is, is de uitstoot of opname extreem gevoelig voor de ijking van de meetinstrumenten.

 

Om te referen naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-680180003

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Ammonia exchange measured over a corn field in 2010

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu