RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Noise monitor 2010 : Trend- and validation measurements of environmental noise

Geluidmonitor 2010 : Trend- en validatiemetingen aan omgevingsgeluid

Publiekssamenvatting

Langs de A2 is medio 2010 een nieuwe meetreeks van de geluidbelasting gestart, nadat de reconstructie van de weg als gevolg van de verbreding is afgerond. Tussen 2000 en 2008 zijn de geluidniveaus op deze locatie nauwelijks veranderd; dit betrof de geluidbelasting van tweemaal drie rijstroken met standaard dicht asfalt beton. In 2009 is op dit punt niet gemeten vanwege de omvangrijke wegwerkzaamheden. In de nieuwe situatie is de A2 verbreed naar twee keer vijf rijstroken en voorzien van dubbellaags poreus asfalt. In deze situatie is de geluidbelasting fors gedaald doordat de gemiddelde afstand van het meetpunt tot de rijstroken is toegenomen (de reconstructie) en door de geluidreductie van het asfalt. Op de A12 bij Voorburg is in 2010 een lichte geluidtoename gemeten. Dit kan wijzen op een lichte veroudering van het poreuze wegdek dat in 2007 is aangelegd. Op de A10-West in Amsterdam is, evenals in 2009, in 2010 het gemeten geluidsniveau gelijk gebleven.

Opzet en doel geluidmonitor: Dit zijn de belangrijkste resultaten van het Geluidmonitorprogramma van het RIVM in 2010 voor het wegverkeer. De monitor volgt de trends in het geluid van wegverkeer op vier vaste meetpunten: de A2 bij Breukelen, de A10-West bij Amsterdam, de A12 bij Voorburg en de N256 bij Colijnsplaat (Zeeland). De geluidmonitor volgt op enkele locaties ook de geluidbelasting van rail- en vliegtuigverkeer; voor railverkeer worden twee meetlocaties van ProRail gebruikt. De metingen worden gebruikt om trends in de geluidsemissies te volgen en te toetsen aan de Wettelijke standaard Nederlandse Reken- en Meetvoorschriften voor wegverkeer en railverkeer.

Railverkeer: Voor railverkeer zijn de metingen in lijn met de berekeningen volgens het standaard Reken- en Meetvoorschrift. Voor wegverkeer zijn de gemeten waarden op de N256, evenals in voorgaande jaren, wat hoger dan de berekende waarden.

Pilot metingen luchtvaartgeluid: Net als vorig jaar bevat deze rapportage een vergelijking van metingen van vliegtuiggeluid bij Zegveld (op 20 kilometer ten zuiden van Schiphol) met geluidgegevens van toestellen uit het Integrated Noise Model (INM). INM wordt in veel studies gebruikt om de geluidbelasting rondom luchthavens te bepalen. De metingen in Zegveld zijn redelijk in overeenstemming met de geluidgegevens uit INM.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Noise monitor 2010 : Trend- and validation measurements of environmental noise

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu