RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Noise monitor 2008. Measurements and validation of environmental noise

Geluidmonitor 2008. Trend- en validatiemetingen omgevingsgeluid

Publiekssamenvatting

De gemiddelde geluidbelasting op de A12 bij Voorburg is in 2008 lager dan in 2007. De geluidreductie is bereikt door de aanleg van dubbellaags zeer open asfaltbeton (DZOAB) als deklaag in september 2007. De afname die in september 2007 werd gerealiseerd bleef in 2008 behouden.
Op de A10-west bij Amsterdam is in 2008 wederom een kleine geluidtoename gemeten ten opzichte van het jaar ervoor. In 2006 bleek al dat geluidreducerende werking van het wegdek op deze locatie vrijwel geheel is verdwenen. Oorzaak is waarschijnlijk de vervuiling en slijtage tengevolge van het intensieve verkeer. Het poreuze asfalt op deze locatie stamt uit 2001.
Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de Geluidmonitor 2008. Het meetprogramma bestaat sinds 1999 en registreert ontwikkelingen in omgevingsgeluid door wegverkeer en railverkeer. Voor wegverkeersgeluid zijn in 2008 metingen verricht langs de A2 bij Breukelen, de A10-west bij Amsterdam, de A12 bij Voorburg en de N256 in Noord-Beveland. Voor railverkeer is gebruikgemaakt van meetresultaten van ProRail uit 2008 bij Esch en Willemsdorp. Ten slotte zijn resultaten toegevoegd van steekproefmetingen in stedelijk verkeer die het RIVM in 2009 heeft uitgevoerd in Utrecht. De gemeten geluidemissies op locaties met standaard wegdek (Dicht Asfalt Beton, DAB) bleken enkele decibellen hoger dan het Nederlandse Reken- en Meetvoorschrift voorspelt. De gemeten geluidemissies aan railverkeer zijn overwegend consistent met het Nederlandse rekenvoorschrift. Deze voorschriften worden door het ministerie van VROM uitgegeven om de geluidbelasting door weg- en railverkeer te berekenen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Noise monitor 2008. Measurements and validation of environmental noise

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu