RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geluidmonitor 2006

Noise monitor 2006

Publiekssamenvatting

De geluidreducerende werking van het 'fluisterasfalt' op de A10 West bij Amsterdam, dat in 2001 is aangelegd, is inmiddels vrijwel verdwenen. De oorzaak is waarschijnlijk vervuiling en slijtage van het poreuze wegdek. Tevens is gebleken dat tijdens en kort na neerslag het geluidniveau op dit asfalt met twee tot drie decibel toeneemt. De snelheidsverlaging bij de A10, die in november 2005 is ingevoerd, heeft de geluidniveaus nauwelijks verlaagd. Meetresultaten van Prorail uit het IPG-programma aan spoorwegmaterieel zijn overeenstemming met de Nederlandse voorschriften. Het is gebruikelijk om van luchtvaartgeluid te monitoren op basis van berekeningen. Pilotmetingen uit dit onderzoek in Krommenie en Oegstgeest aan luchtvaartgeluid laten zien dat er goede mogelijkheden zijn om trends in de geluidbelasting te monitoren met vaste onbemande meetposten. Randvoorwaarde daarbij is dat de meetsystemen vliegtuiggeluid op betrouwbare wijze kunnen identificeren en andersoortig lawaai voldoende kunnen elimineren.
Dit zijn de belangrijkste resultaten uit een geluidmonitorprogramma dat het RIVM in 1999 heeft opgestart. Dit rapport beschrijft monitorresultaten uit 2006 en deels uit 2007. Het programma is gericht op ontwikkelingen in omgevingsgeluid door wegverkeer, railverkeer en luchtvaart. Hiervoor zijn voor wegverkeersgeluid in 2006 metingen verricht langs de A2 bij Breukelen, de A10-West bij Amsterdam en de N256 in Zeeland. Voor railverkeer is gebruik gemaakt van meetresultaten uit 2006 bij Esch, Bussum, Willemsdorp en Zeist, beschikbaar gesteld door het Kenniscentrum Spoorweggeluid van Prorail. Tot slot is in 2007 een pilot uitgevoerd om geluid van luchtverkeer automatisch (onbemand) te meten. Bij Krommenie zijn metingen verricht met een systeem van Geluidconsult (Luistervink) en bij Oegstgeest met een systeem van Geluidsnet.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Geluidmonitor 2006

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu