RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Opties voor reductie van fijn stof emissie uit de veehouderij

Abatement of PM10 emissions from animal housing

Publiekssamenvatting

In het kader van de verplichte EU rapportage over haalbaarheid van PM10 emissie doelstellingen is een onderzoek uitgevoerd naar reductie mogelijkheden in veehouderijstallen. Deze bron omvat ongeveer 20% van de totale Nederlandse emissie van PM10. Bekeken zijn de volgende mogelijkheden: toevoegen van vet of olie aan het veevoer, biowassers, chemische wassers, filters, olie of water sproeien in de stal. De goedkoopste optie is het sproeien van olie of water. Er dient evenwel nog praktijkervaring opgedaan te worden.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Opties voor reductie van fijn stof emissie uit de veehouderij

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu