RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een legionella -epidemie onder bezoekers van een beurs in Bovenkarspel 1. Beschrijving van de epidemie 2. Patient-controle onderzoek naar de bron

An outbreak of legionellosis among visitors of a fair. 1. discription of the outbreak; 2 case-control study

Publiekssamenvatting

In maart 1999 werd een ongebruikelijk aantal patienten met een atypische pneumonie opgenomen in een ziekenhuis in Hoorn. Na bevestiging van de diagnose legionellose met een urine-antigeentest en een orienterend patient-controle onderzoek dat wees op de jaarlijkse Westfriese Flora te Bovenkarspel (19 t/m 28 februari, 80.000 bezoekers) als plaats van blootstelling, ging er via de media een nationale waarschuwing uit, werd een casus-register aangelegd en startte een uitgebreide 'outbreak investigation'. In dit rapport wordt een beschrijving van de epidemie gegeven op basis van de gegevens in het casus-register en worden de bevindingen uit het patient-controle onderzoek gerapporteerd. Separate rapporten zijn verschenen over het bemonsteringsonderzoek ('environmental investigation') en over het cohortonderzoek.In het casus-register werden 318 personen geregistreerd, waaronder 133 bewezen en 55 vermoedelijke gevallen van legionellose. De mediane leeftijd was 66 jaar (spreiding 20-91 jaar); de man:vrouw ratio was 1,4. De eerste ziektedag lag tussen 25 februari en 16 maart; de maximale incubatietijd bedroeg 19 dagen, aanzienlijk langer dan in de literatuur wordt vermeld. Behalve een patient bekend met COPD en recidiverende pneumonieen was de laatste bezoekdag van alle casus op of na 23 februari. De attack-rate per 10.000 bezoekers per bezoekdag liep op van 1,1 (21 februari) tot 53,4 (27 februari). Het aantal ziekenhuisopnamen piekt op 12 maart, de dag van het nationale alarm. De hospitalisatie-frequentie bedroeg 86,7%; bij 19,1% van de patienten was beademing noodzakelijk. Negenentwintig personen, die de Westfriese bezochten en waren opgenomen in het casus-register, overleden, van wie 17 bewezen en vier vermoedelijke casus. De case-fatality-rate bedroeg 0,11 voor bewezen en vermoedelijke casus.De bevindingen vormen een sterke aanwijzing dat een (of meer) infectiebron(nen) op of voor 21 februari met Legionella spp zijn gecontamineerd, waarna vermenigvuldiging van de ziekteverwekker in de bron(nen) heeft geleid tot toenemende concentraties van Legionella spp in de hallen waar de Flora werd gehouden.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Een legionella -epidemie onder bezoekers van een beurs in Bovenkarspel 1. Beschrijving van de epidemie 2. Patient-controle onderzoek naar de bron

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu