RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Doelen en opties meetnet geluid

Measuring noise: objectives and options

Publiekssamenvatting

Een onderzoek is verricht naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het continu uitvoeren van geluidmetingen ter ondersteuning van monitoringsactiviteiten op het gebied van geluid. In dit kader zijn verkennende geluidmetingen verricht aan het wegverkeer langs op rijksweg A2 ter hoogte van Breukelen. De metingen zijn ten behoeve van het onderscheid van voertuigcategorieen gecombineerd met tel- en snelheidsgegevens van het verkeer ter plaatse en zijn vergeleken met modelberekeningen. Uit studie blijkt het monitoren van geluidemissies van rijkswegen en het valideren van modelberekeningen door middel van een continu registrerende meetpost realiseerbaar. Tevens is een vooruitblik gemaakt naar de mogelijkheden om ook de emissies van andersoortige geluidbronnen middels metingen te monitoren
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Doelen en opties meetnet geluid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu