RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar de belasting met I-131 en Cs-137 van personen, die ten ten tijde van het ongeval met een kernreactor te Tsjernobyl in de USSR en Polen verbleven

Examination of the body burden of I-131 and Cs-137 of persons travelling in the USSR and Poland at time of the Nuclear Accident in Tsjernobyl

Publiekssamenvatting

Op 1 mei 1986 werden 23 personen, die ten tijde van het reatorongeval in de Sowjet Unie gereisd hadden, onderzocht op besmetting met I-131 en/of Cs-137. Na een initiele screening van porties urine op de aanwezigheid van deze radionucliden boven de antergrondstelling in een gamma-wisselaar, werd de urine van een persoon nader geanalyseerd met behulp van de Ge-Li-detector. Uit deze nadere analyse werd een hoeveelheid aan I-131 geconstateerd van 34 Bq/g. creatinine en aan Cs-137 van 2 BG/g. creatinine. De hieruit berekende effectieve dosis-equivalenten bedroegen maximaal respectievelijk 270 uSv en 2,6 uSv. Bij deze waarden werden individueel geen nadelige effecten op de gezondheid verwacht. Naast dit onderzoek op besmetting met radionucliden werd iedereen medisch onderzocht en had men de gelegenheid om individueel antwoord op zijn/haar vragen te krijgen.
 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar de belasting met I-131 en Cs-137 van personen, die ten ten tijde van het ongeval met een kernreactor te Tsjernobyl in de USSR en Polen verbleven

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu