RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

RID-VEWIN Meetnet Regenwater 1978-1982. Deel I: Samenvatting en statistische bewerking van de meetresultaten. Deel Ia: De meetgegevens

Publiekssamenvatting

Dit rapport betreft een verslag over chemische analyses van regenwater, verzameld op 27 lokaties in Nederland. Dit meetnet regenwater had tot doel inzicht te verschaffen in de belasting van het aardoppervlak met verontreinigingen vanuit de atmosfeer.
 

Home / Documenten en publicaties / RID-VEWIN Meetnet Regenwater 1978-1982. Deel I: Samenvatting en statistische bewerking van de meetresultaten. Deel Ia: De meetgegevens

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu