RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Draaiboek prenatale screening downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek

Het draaiboek voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep van deskundigen uit het veld en vastgesteld door het RIVM-CvB, na positieve advisering door de Programma Commissie. De richtlijnen uit het draaiboek zijn bindend voor alle uitvoerende partijen.

Draaiboek down/SEO versie 7.0

Per april 2017 staat de nieuwste versie van het draaiboek prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek online.

De Programma Commissie heeft in maart 2017 positief geadviseerd over het draaiboek. Deze versie vervangt versie 6.0 uit juni 2016.

U vindt het draaiboek in de kolom 'Download'.

Belangrijkste updates

  • Screening op downsyndroom is vervangen door screening op down-, edwards- en patausyndroom.
  • De rol van de Programmacommissie Prenatale Screening is beschreven (vervangt het Centraal Orgaan).
  • Voor achtergrondinformatie wordt verwezen naar de DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor counselors.
  • Waar over de combinatietest wordt gesproken, is ook de NIPT toegevoegd.
  • Er wordt gesproken over edwards- en patausyndroom in plaats van trisomie 18 en 13 (de trisomieën worden wel een keer benoemd).
  • De nieuwe getallen uit het advies van de gezondheidsraad 2016 betreft het risico op een miskraam na een test zijn overgenomen.
  • Het platform downsyndroom screeningslaboratoria heet tegenwoordig platform screeningslaboratoria combinatietest.

Home / Documenten en publicaties / Draaiboeken / Draaiboek prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu