RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wat doet het RIVM op het gebied van ammoniak?

Het RIVM zorgt voor continue monitoring van de concentraties van ammoniak in de buitenlucht en neerslag. Verder zorgt het samen met terreinbeheerders voor de monitoring van de ammoniakconcentratie in een aantal Natura 2000 gebieden.

Behalve metingen van de ammoniakconcentratie doet het RIVM ook metingen aan de emissie en depositie van ammoniak, dit gebeurt met diverse meetopstellingen. Daarnaast worden modelberekeningen uitgevoerd om de gemeten niveaus te verklaren en om de ammoniakdepositie op natuur in kaart te brengen. Ten slotte voorziet het RIVM de ministeries van IenM en EZ van advies en informatie op het ammoniakdossier.

Home / Documenten en publicaties / Wat doet het RIVM op het gebied van ammoniak?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu