RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waar worden metingen verricht van stikstof?

In het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) worden de concentraties in lucht en regenwater van ammoniak en ammonium en stikstofoxiden en nitraten gemeten. In het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) worden ammoniakconcentraties in Natura 2000-gebieden gemeten.

Daarnaast worden er droge depositiemetingen uitgevoerd op enkele locaties; de meeste hiervan bevinden zich in Natura2000-gebieden.

Home / Documenten en publicaties / Waar worden metingen verricht van stikstof?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu