RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waar komt de stikstof vandaan?

De geoxideerde stikstofverbindingen (NOx) worden voornamelijk uitgestoten door verkeer en industrie als bijproduct van verbrandingprocessen. De gereduceerde stikstof (ammoniak) komt voornamelijk vrij bij landbouwactiviteiten door verdamping uit dierlijke mest en kunstmest.

 

Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Waar komt de stikstof vandaan?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu