RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waar bestaat de stikstofdepositie uit?

De totale stikstofdepositie bestaat uit vier deelbijdragen: • de droge depositie van ammoniak en ammoniumdeeltjes (aerosol) • de natte depositie van ammoniak en ammonium • de droge depositie van stikstofoxiden • de natte depositie van stikstofoxiden

In Nederland is op de meeste locaties de deelbijdrage van de droge depositie van ammoniak aan de totale stikstofdepositie het grootst. Het aandeel van droge depositie van ammoniak bedraagt gemiddeld ruim een derde van de totale stikstofdepositie.

Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Waar bestaat de stikstofdepositie uit?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu