RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kunnen PM2,5 metingen hoger zijn dan PM10 metingen?

Fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 microgram per kubieke meter (µm), afgekort PM2,5, is een deel van fijn stof met een diameter kleiner dan 10 µm (PM10). Dit betekent dat normaal gesproken de concentratie PM2,5 nooit groter kan zijn dan de concentratie PM10.

Toch kunnen er in de praktijk valide meetwaarden voorkomen, waarbij de PM2,5 concentraties op dezelfde plaats en tijdstip hoger zijn dan PM10 concentraties. Dit komt door de meetonzekerheid. De meetonzekerheid is zowel voor de PM10 als de PM2,5 meting gemiddeld 15-20 %. Er zijn omstandigheden waarbij de concentraties PM2,5 en PM10 vrijwel gelijk aan elkaar zijn. In dat geval kan soms de PM2,5 meetwaarde hoger zijn dan de PM10 meetwaarde.

 

Home / Documenten en publicaties / Kunnen PM2,5 metingen hoger zijn dan PM10 metingen?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu