RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hoe goed zijn de verspreidingsberekeningen met OPS?

Het OPS model is zeer veel toegepast in binnen- en buitenland voor allerlei luchtverontreinigende stoffen. Daarbij is gebleken dat voor veel stoffen het model goed presteert, waaronder ook de stikstofcomponenten zoals stikstofoxiden en ammoniak.

Het OPS model is zeer veel toegepast in binnen- en buitenland voor allerlei luchtverontreinigende stoffen. Daarbij is gebleken dat het model voor veel stoffen goed presteert, waaronder ook de stikstofcomponenten zoals stikstofoxiden en ammoniak. De onzekerheden voor concentratieberekeningen (jaargemiddelden voor Nederland) liggen  rond de 15% en voor depositie rond de 30%. Echter op lokale schaal kunnen de onzekerheden voor depositie aanzienlijk groter zijn. We schatten dat op 70%. Voornaamste reden voor de onzekerheid in de depositie op lokale schaal is de onzekerheid in de ruwheid van het oppervlak en de kennis van de mate waarin stikstof door het oppervlak opgenomen of ingevangen wordt.

 

Home / Documenten en publicaties / Hoe goed zijn de verspreidingsberekeningen met OPS?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu