RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ammoniak is lichter dan lucht. Hoe beinvloedt dat de emissie, verspreiding en depositie van ammoniak?

Inderdaad is ammoniak als puur gas lichter dan lucht. Een ballon ammoniak zal opstijgen. Echter bij concentraties die in de buitenlucht optreden, wordt het ammoniakgas zo gemengd in de lucht dat er geen sprake meer is van een afzonderlijk gas.

Bij aanwendingsemissies worden bijvoorbeeld duizenden microgrammen per kubieke meter gemeten. Dat is ruwweg enkele deeltjes ammoniak per miljoen deeltjes lucht;  oftewel 1/10000 van een procent dat aanwezig is in lucht (een factor 100 lager dan de hoeveelheid CO2 in de lucht). Dat betekent dat de lucht inclusief ‘de vervuiling’ gewoon de dynamische eigenschappen van lucht heeft. De wind en de turbulentie (de processen die belangrijk zijn in verspreiding en depositie) werken op de ammoniakmoleculen in de lucht dus op eenzelfde manier als de lucht zelf.

Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Ammoniak is lichter dan lucht. Hoe beinvloedt dat de emissie, verspreiding en depositie van ammoniak?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu