RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reactie van RIVM op recente artikelen en columns in V-focus over berekeningen en metingen stikstofdepositie van RIVM

Tussen juni en september jl. is een aantal artikelen en columns verschenen in V-focus, vakblad voor adviseurs en bestuurders in de dierlijke sector, waarin de suggestie wordt gewekt dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de stikstofdepositie in Nederland verkeerd in beeld brengt.

In de beeldvorming in V-focus over hoe RIVM de stikstofdepositie meet en berekent, is sprake van verschillende misverstanden, waardoor de feitelijke werkwijze niet goed is weergegeven. Wij willen dat hier graag recht zetten.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Reactie van RIVM op recente artikelen en columns in V-focus over berekeningen en metingen stikstofdepositie van RIVM

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu