RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2012/2013

De luchtverontreiniging door vuurwerk is op 1 januari 2013 beperkt gebleven. Alleen in het eerste uur na de jaarwisseling zijn hoge concentraties fijn stof (PM10) gemeten. De concentraties lagen lager dan vorig jaar en toen waren de concentraties in vergelijking met andere jaren aan de lage kant. De hoogste uurgemiddelde concentratie van 1094 µg /m3 (microgram per kubieke meter) is in het eerste uur na middernacht gemeten in Utrecht. Op slechts één stedelijk station lag het daggemiddelde fijn stof boven de 50 µg/m3 (= de daggemiddelde concentratie die maximaal 35 maal per jaar overschreden mag worden). Boven 50 µg /m3 wordt er in Nederland gesproken van matige smog. De grens voor ernstige smog (200 µg /m3) is niet overschreden.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Fijnstofsmogbulletins / Archief / Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2012/2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu