Inhoud april 2017

 • Gesignaleerd 24 april 2017

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 24 maart 2017.

 • Beleidshandboek crisisbesluitvorming zoönose 24 april 2017

  D.A.J.J. de Jong, S.N. Wiessenhaan

  Er is de laatste jaren veel te doen geweest over zoönosen, vooral over Q-koorts. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Dijk die de Q-koortsepidemie, van 2007-2011, evalueerde, is er naar een verbeterde samenwerking gezocht op veterinair en volksgezondheid gebied. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische zaken (EZ) hebben hun samenwerking bij een uitbraak van een zoönose beschreven in een draaiboek. Het draaiboek bouwt voort op de risico-analysestructuur waarover de Tweede Kamer met verschillende kamerbrieven over zoönosen, is geïnformeerd.

 • Tekenencefalitis, een nieuwe ziekte in Nederland? 24 april 2017

  D. Brandwagt, S. Spit, H. Sprong, A. Hofhuis, C.J. Stroo, F. Gassner, E. Fanoy

  In het voorjaar 2016 werd voor het eerst de aanwezigheid van het tekenencefalitisvirus in de natuur in Nederland aangetoond. Na een landelijk alert werden in juli 2 patiënten gemeld die naar alle waarschijnlijkheid tekenencefalitis (tick-borne encephalitis, TBE) hadden opgelopen via een tekenbeet in Nederland. Met dit overzichtsartikel willen wij achtergrondinformatie geven over het ziektebeeld en bespreken wat de vondst van deze voor Nederland nieuwe infectieziekte kan betekenen voor de GGD. Verder beschrijven wij onderzoeken die sinds de zomer van 2016 zijn gestart.

 • Attentie Lymepreventie! 24 april 2017

  D.J.M.A. Beaujean

  Lymeborreliose, ofwel de ziekte van Lyme, is de meest gerapporteerde teekgerelateerde infectieziekte in Europa en Noord-Amerika. Zo lang er geen effectieve maatregelen bestaan om tekenpopulaties in de natuur te beheersen en er geen vaccin beschikbaar is, moeten we vertrouwen op gezondheidsvoorlichting om tekenbeten en de ziekte van Lyme te voorkomen. Hier vatten we de resultaten samen van het promotieonderzoek naar de kennis, de attitude (houding) en het gedrag van volwassenen en schoolkinderen ten aanzien van de preventie van tekenbeten en de ziekte van Lyme in Nederland. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de effecten van een folder, een film, een online serious game en een applicatie voor de mobiele telefoon over teken en de ziekte van Lyme, die onder andere gericht is op de kennis, de intentie en het gedrag van volwassenen en kinderen.

 • Trends van shigellosemeldingen in Nederland, 1988-2015 24 april 2017

  R. Pijnacker, I.H.M. Friesema, E. Franz, W. van Pelt

  In dit artikel beschrijven wij de veranderingen in de epidemiologie van shigellose in Nederland in de periode 1988-2015. In deze periode werden 10.945 patiënten met shigellose gemeld. De hoogste incidentie was bij de 1-4- en 20-39-jarigen. Opvallend is de gestegen incidentie in de afgelopen 10 jaar bij mensen die de besmetting in Nederland hebben opgelopen. De oorzaak hiervoor lijkt voornamelijk een toename van shigellose te zijn onder volwassen mannen die seks hebben met mannen (MSM). Het aantal patiënten dat in het buitenland besmet werd, was gelijk aan voorgaande jaren, al is er een verschuiving zichtbaar in het land waar met shigellose opliep. De laatste rapportage over de epidemiologie van shigellose in Nederland ging over de periode 1989-1998. (1) Toen werden de risicogroepen gevormd door 0-9- en 20-30-jarigen, met een hogere incidentie onder jong volwassen vrouwen dan onder mannen. Bijna de helft van de infecties werd opgelopen in het buitenland.

 • De GGD en rabiës: wat kan de GGD doen bij een beet door een onbekende hond? 24 april 2017

  De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM kreeg een vraag van een GGD over een vrouw die door een hond was gebeten. De hond was volgens getuigen al eerder agressief geweest en had nu de hond van het slachtoffer aangevallen. Toen de vrouw haar hond wilde beschermen werd ze gebeten in haar bovenbeen. De eigenaar van de aanvallende hond maakte een verwarde indruk en gaf aan dat de hond mogelijk uit Roemenië kwam. Omdat de hond misschien illegaal geïmporteerd was overwoog de GGD het slachtoffer te vaccineren tegen rabiës. GGD’en worden vaker benaderd over dit soort bijtincidenten waarbij het moeilijk is om te achterhalen waar de hond vandaag komt. Wat kan de GGD dan doen? Heeft het zin om uitvoerig onderzoek te doen naar de herkomst van de hond, wanneer het vermoeden op rabiës bestaat?

 • Symposium Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland: BRMO. Hoe resistent ben jij? 24 april 2017

  Op 12 mei is het 10e V&VN-symposium met als thema BRMO. Hoe resistent ben jij? De bestrijding van BRMO is één van de speerpunten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het is een onderwerp dat leeft onder de verpleegkundigen binnen de infectieziektebestrijding. Zij zijn de link met de praktijk. Zij krijgen de vragen van burgers en professionals over BRMO, maar wat betekent het eigenlijk over en wat is hun rol in de bestrijding van BRMO?

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 12, 2017 24 april 2017
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 12, 2017 24 april 2017
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu