RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

9e Nationale symposium Zoonosen-Onze gevleugelde vrienden

Het RIVM organiseert samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het 9e Nationale symposium zoönosen met als thema Onze gevleugelde vrienden.

Mensen kunnen via vogels aan zoönotische agentia worden blootgesteld. De meest bekende hiervan zijn Campylobacter en Salmonella, die vooral voedselinfecties veroorzaken. Maar er zijn nog meer zoönosen die via vogels kunnen worden overgebracht, zoals vogelgriep en papegaaienziekte. Naast het direct overbrengen van zoönosen, kunnen vogels ook muggen en teken meenemen die besmet zijn met ziekteverwekkers, zoals bijvoorbeeld het Westnijlvirus. Om meer inzicht te krijgen welke risico’s vogels mee kunnen brengen is kennis over vogels en migratieroutes van belang.

9e Zoönosesymposium 

Datum 3 november 2015
Locatie
RIVM, Bilthoven
Programma
Agenda www.rivm.nl
Aanmelden
http://www.rivm.nl/zoonosensymposium2015

 

IB cover

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Oktober 2015 / 9e Nationale symposium Zoonosen-Onze gevleugelde vrienden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu