RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25e Transmissiedag Infectieziekten Back to the future

Dit jaar bestaat de Transmissiedag Infectieziekten 25 jaar! Deze feestelijke dag gaat over de toekomst van de infectieziektebestrijding. We beginnen met een terugblik in de geschiedenis van de infectieziektebestrijding. Daarna volgt een overzicht van infectieziekten in romans, die inzichten geven die we kunnen gebruiken in de moderne tijd. Ook worden de gevolgen gepresenteerd van de mondialisering op het voorkomen van infectieziekten. Daarna gaan we vooruitkijken. In parallelsessies worden enkele ontwikkelingen en mogelijkheden geschetst die van invloed zullen zijn op onze rol in de infectieziektebestrijding. Uiteraard is er op de dag weer een actueel onderwerp. Tot slot is er tijdens de uitgebreide lunch een innovatiemarkt te bezoeken. Hier is het mogelijk om een poster over infectieziekteonderzoek binnen de openbare gezondheidszorg te presenteren. Daarnaast is het mogelijk een innovatief project te presenteren.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Datum: 7 april 2015
Locatie:   Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort
Doelgroep:  GGD-artsen en -verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere professionals in de infectie-ziektebestrijding. Ook studenten zijn van harte welkom.
Kosten:  € 100,00
Aanmelding:  Via het aanmeldingsformulier: http://www.formdesk.com/rivm/Transmissiedag_7_april_2015
Accreditatie:  Accreditatie is aangevraagd bij NVMM, AbSg, VHIG en V&VN
Meer informatie:  www.rivm.nl/transmissiedag

IB cover

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Februari 2016 / 25e Transmissiedag Infectieziekten Back to the future

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu