RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

24ste Transmissiedag 'Vreemde types'

Dit jaar gaat de Transmissiedag Infectieziekten over de meerwaarde van typering voor de bestrijding van infectieziekten. Typeren van micro-organismen levert veel informatie op en de informatie kan onder andere gebruikt worden voor bronopsporing, evaluatie van bestrijdingsprogramma, het in kaart brengen van clusters en wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar gaan we met elkaar in debat naar aanleiding van stellingen die passen binnen het thema. Ook is het weer mogelijk om een poster over infectieziekteonderzoek binnen de openbare gezondheidszorg te presenteren.

Datum

18 maart 2014

Locatie

Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort, (tegenover het NS-station Amersfoort). De locatie heeft een eigen parkeer-
gelegenheid. U betaalt hiervoor € 14,50 per dag.

Programma en aanmelden

via de website: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Agenda_Items/2014/Transmissiedag_2014_Vreemde_types

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / 24ste Transmissiedag 'Vreemde types'

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu