RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Oktober 2012

Het Infectieziekten Bulletin heeft jaarlijks een themanummer waarin dieper op één onderwerp wordt ingegaan en de verschillende aspecten daarvan belicht worden. Na Q-koorts en MRSA hebben we dit jaar gekozen voor het thema Vaccinatie.

Inhoudsopgave Infectieziekten Bulletin oktober 2012

 

Gesignaleerd

Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinatie voor risicogroepen

Registraties infectieziekten

IB cover

Download

Afbeeldingen 23.08

pdf's IB 23.08

Gerelateerde onderwerpen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu